Het Kleuren Turnen biedt gymnastiekverenigingen de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te waarborgen voor kinderen van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. Binnen dit systeem wordt op een positieve en heldere manier de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord.

Het systeem start bij de basis, biedt heldere “beter-beweeg-stapjes” aan en geeft inzicht in deze ontwikkeling. Dit is voor zowel het kind, als de ouders en de gymnastiekvereniging helder en prettig.