Het TIDDO Turnen staat voor Diploma Turnen voor Turnsters In De Dop.

Het 12SPRINGS TIDDO Turnen dient als een leuke en leerzame voorbereidingsactiviteit op latere uitstroom in de wedstrijdsport. Tijdens het TIDDO Turnen krijgen relatief jonge meisjes de kans om zich op een positieve wijze te ontwikkelen, hun plezier in de sport verder te ontdekken en een goede turnbasis te creëren voor de toekomst. 

Tijdens de dag zal er worden opgemarcheerd, zullen de turnsters zich presenteren aan “de jury”, tonen zij individueel hun (methodische) doelen en is er ook een prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking krijgen alle turnsters hun Diploma met daarop de resultaten. Tevens mogen alle deelneemsters naar voren komen voor een podiummomentje, gebaseerd op de behaalde punten. Van het totaal aantal deelnemers mag 33% plaatsnemen op brons, 33% op zilver en 33% op goud. Ook krijgen zij als beloning en herinnering een medaille in bijpassende kleur mee naar huis. 

Het is waardevol om voor deze doelgroep de focus van een wedstrijdervaring (veelal teleurstellend voor jonge meisjes) te verleggen naar een focus op het stimuleren en monitoren van individuele ontwikkeling.

Kleuren Turnen

De visie voor het TIDDO Turnen sluit aan op de Kleuren Turnen-visie. Een methodische leerlijn voor turnclubs, van beter leren bewegen tot beter leren turnen. Hierover kunt u meer achtergrondinformatie vinden op andere pagina’s van de website.

TIDDO Turnen Niveaus

Er zijn binnen het TIDDO Turnen 6 niveaus ontwikkeld voor mini’s tot en met instappers. Ieder niveau bevat in totaal 35 technische en fysieke doelen. Deze doelen zullen de turnsters in de dop tijdens het TIDDO Turnen tonen. 

Per fysiek of technisch doel worden de turnsters door de “juryleden” beoordeeld met punten. 

0 punten = ze beheerst het (nog) niet, tot en met 5 punten = ze beheert het vrijwel perfect. En alles wat daar tussen zit, is afhankelijk van strakke benen, de juiste houdingen, een goede startpositie, een goede landing, etc.

De niveaus zijn niet leeftijdsgebonden en per TIDDO Turn-moment kan er voor een ander niveau worden ingeschreven.

12SPRINGS TIDDO Turnen Momenten

In samenwerking met 12SPRINGS, GV Barendrecht & Pro Patria Zoetermeer hopen wij komend seizoen 4 TIDDO Turndagen te organiseren.

  • 7 en 8 december 2024 | Pro Patria Zoetermeer
  • ? 2025 | GV Barendrecht
  • 12 en 13 april 2025 | Pro Patria Zoetermeer
  • ? 2025 | GV Barendrecht

Op deze manier kunnen de turnsters en trainsters met de inzichten aan de slag en voor het volgende moment ontwikkeling nastreven. 

Om het TIDDO Turnen te kunnen organiseren, wordt er per deelnemende club hulp verwacht in de vorm van juryleden, hulp voor catering, hulp op de vloer, hulp bij de teltafel.  

Juryleden dienen kennis te hebben van de sport, maar hoeven niet in het bezit te zijn van een jurybrevet.

Het deelnamebedrag per moment, per turnster is €17,50. Voor publiek is er een entreeprijs van €5,00. Kinderen tot 4 jaar mogen gratis kijken. 

Voor clubs & coaches:

 

Niveaus, doorstroom & uitstroom

Met de ontwikkeling van 6 niveaus voor (ini)mini’s tot en met instappers, wordt er voor deze leeftijdscategorieën ontwikkeling “op maat” mogelijk. Ongeacht leeftijden kan er per moment worden gekozen voor een passend niveau. De een ontwikkelt sneller dan de ander. De een start eerder met turnen en/of meer trainingsintensiteit dan de ander.

De niveaus sluiten onderling aan op elkaar en zijn in lijn met de KNGU middenbouw supplementen.

Deze lijn wordt eind augustus aan de deelnemende clubs beschikbaar gesteld.

Diploma’s & lesdoelen

De methodische, fysieke & technische leerlijn van het TIDDO Turnen is gebaseerd op de thema’s steunen, gymnastisch & lenigheid, brug basis, duikelen & zwaaien, springen & balanceren. Met deze bouwstenen op zak heeft de turnster een goede fundering om uit te stromen binnen de wedstrijdsport.

Er wordt gewerkt met methodische doelen, in plaats van wedstrijdsituaties en volledige oefeningen. Zo kan de sporter in veilige, softe situaties de ontwikkeling tonen en wordt niet de focus gelegd op het geheugen, maar op de uitvoering en de techniek.

Is jouw club een Kleuren Turnen club & wil je meer informatie ontvangen?

(vol = vol)

    Kleuren Turnen club?
    janee

    Recreatieve train(st)terSelectie train(st)erJong-talent coachBestuurslidBetrokkene