Bestuurlijk vlak

  • Beleid en visie ontwikkeling
  • Club positionering & sociale media
  • Ledenwerving & clubbinding

Meer informatie?

 

    Recratieve train(st)erSelectie train(st)erBestuurslidBetrokkeneOuder