Het Kleuren Turnen biedt gymclubs de gelegenheid om de kwaliteit van de gym- & turnlessen te waarborgen en de (motorische) ontwikkeling van ieder kind te stimuleren.

Clubs die werken met het Kleuren Turnen ontvangen het Kleuren Turn Club Bewijs. Dit bewijs kan worden geplaatst op de website en worden benut in de externe communicatie.

Het Kleuren Turnen biedt jonge kinderen een betere “Beweegbasis” en creëert de mogelijkheid om daarop voort te borduren binnen de turnsport.

Vervul als club een bewuste rol binnen de regio in het stimuleren van sport en het meegeven van de basisprincipes van bewegen.

Informeer naar de mogelijkheden.