• Iedere les heeft een kleur (gebaseerd op de Regenboog) gekoppeld aan een bewegingsniveau. Ieder Beweegniveau heeft een eigen opbouw en lesdoelen.
  • Het systeem is verdeeld op basis van niveau van bewegen, waardoor ieder lid een passend plekje wordt geboden en er gefocust kan worden op (motorische) ontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt dankzij het systeem gestimuleerd en gemonitord.
  • Recreatiestructuur sluit aan op selectiestructuur. Hierdoor kan er eenvoudig filtering plaatsvinden naar de regionale of nationale wedstrijdsport.
  • Met het instromen van turnsters gedurende het seizoen, kan vanuit de paarse les worden bekeken waar de turnster het beste op haar plekje zit.
  • Gerichter oefenen voor Diploma-Turndagen/wedstrijden/activiteiten, met turnsters van vergelijkbaar niveau.

Vanaf de Basis tot Turnen

  • Ontwikkeling van motorische vaardigheden vanaf de basis tot turnen.
  • De basis: rennen, huppelen, gooien, vangen, rollen, duikelen en balanceren.
  • Turnen: Handstandvormen, saltovormen, zwaaivormen, gymnastische vormen.
  • Lagere lessen nemen deel aan Diploma-Turndagen en hogere lessen nemen deel aan wedstrijden.
Kleur Niveau Voor wie Doelen les Activiteiten
ROZE 6 Getalenteerde turn(st)ers Mini’s en/of voor-instappers Voorbereiden voor uitstroom in regionale of nationale wedstrijdsport. Diploma Turnen en/of Wedstrijden
ROOD 5 Turn(st)ers R1 Nieuwe elementen, technisch verbeteren, fysiek en coördinatie ontwikkelen, uitdagen en gericht trainen.
ORANJE 4 Turn(st)ers R2
GEEL 3 Turn(st)ers R3
GROEN 2 Basisbeginselen turnen Motorische ontwikkeling & Basisbeginselen van het turnen leren. Diploma Turnen
BLAUW 1 Beter leren bewegen en basisbeginselen turnen.
PAARS 0 Nieuwe turn(st)ers Instromen in passend plekje.
LILA -1 Motorisch onderontwikkelde kinderen Beter leren bewegen, motorische ontwikkeling.