In het algemeen geldt dat ieder kind zich ontwikkelt op eigen tempo en op eigen niveau. Het is natuurlijk ook prettig voor het kind als hij of zij daar enigszins de ruimte voor krijgt en niet of op de tenen hoeft te lopen of wordt geremd in ontwikkeling. Zeker binnen het sporten, want dat moet tenslotte bovenal een leuke, gezellige, sportieve en leerzame bezigheid zijn.

Het is aan de club en het trainersteam de balans tussen uitdaging & fun te waarborgen. En dat is helemaal niet eenvoudig! Zeker niet als er sprake is van heel veel niveauverschil in 1 les. In de groep 8 jarigen zullen kinderen zitten die al vanaf de peuter & kleutergym zijn doorgestroomd, maar ook “vriendinnetjes van” die pas net zijn gestart. Het verschil tussen ervaren en onervaren leden is dan erg groot, waardoor het waarborgen van die balans vrijwel onmogelijk wordt.

Het Kleuren Turnen werkt vanuit een vernieuwende visie, waarbij de ontwikkeling en het plezier van ieder individueel kind centraler komt te staan. Door het leeftijdsdenken (enigszins) los te laten en meer te focussen op het Beweegniveau van kinderen, wordt de kwaliteit van de lessen meer gewaarborgd en de ontwikkeling van ieder kind meer gestimuleerd.

In de afbeelding hierboven is een schets van de ontwikkeling van “het gemiddelde recreatieve lid” op basis van de Beweegniveaus ontwikkeld vanuit het Kleuren Turnen.

De kinderen starten in Paars (Beweegniveau 0) en zullen per jaar – gemiddeld – een Beweegniveau doorlopen. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen, waarbij het kind zich sneller of juist iets trager ontwikkelt.

Ook is er ruimte voor het stimuleren van ontwikkeling van het zwakkere motorische kind. Zij kunnen starten in Lila (Beweegniveau -1) en daar de basisprincipes van bewegen meekrijgen. Deze leercurve loopt gemiddeld wat “rommeliger”, wegens de achterstand en minder aanleg voor bewegen.

Hoe dan ook geldt dat ieder kind op deze manier de ruimte krijgt om vanuit een Beweegbasis zich te kunnen ontwikkelen, stapjes te maken binnen de turnsport, waarbij uitdaging fun in balans (kunnen) blijven.