Veel kinderen in Nederland sporten. Meestal door het kind zelf gekozen, omdat het gezellig is, leerzaam is, uitdagend is, in teamverband is of juist individueel is. Wat de reden ook is, zij kiezen de sport, omdat ze het leuk vinden en er graag beter in willen worden. Dat gaat niet meteen om het trainen voor de Olympische Spelen, maar simpelweg, oefenen, leren en beter worden. Voor de een zijn dit kleine beter-beweeg-stapjes en voor een ander gaat dit om grotere vorderingen.

Veel recreatieve turnsters zitten op turnen, omdat zij het gezellig vinden en van “over de kop gaan” houden.  Maar met meestal 1 uur training in de week, is meedoen aan wedstrijden niet altijd mogelijk of handig. Doordat er dan een toetsingsmoment ontbreekt, is ook niet altijd duidelijk wat de turnster kan, wat zij nog zou kunnen leren en waar zij nog aan kan werken.

Ook voor de minder getalenteerde kinderen is het stimuleren van de kleine stapjes belangrijk. Voor hen zijn tenslotte kleine stapjes, soms grote overwinningen.

Kinderen zijn vanaf jonge leeftijd gewend om op school een rapport mee naar huis te krijgen. Een beoordeling van de ontwikkeling en de resultaten, maar biedt ook een houvast voor verbeterpunten en welke aspecten extra aandacht vragen. Binnen het onderwijs is het gebruikelijk om het leerproces met rapporten te monitoren.

Het monitoren van de ontwikkeling binnen de turnlessen biedt – net als op school – houvast in het leerproces. Het is leuk om te weten wat al heel goed gaat, maar het is ook fijn om te weten wat de volgende doelen worden en welke bewegingen nog extra aandacht vragen.

Het Kleuren Turnen biedt doelenboekjes voor alle lesniveaus. Samen met de trainster kan maandelijks worden bekeken wat het kind inmiddels kan en welke bewegingen de volgende doelen worden.

De doelenboekjes stimuleren ontwikkeling op alle niveaus, zonder dat dit direct wordt gekoppeld aan presteren. Het hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan “een 10” of een medaille. Het beheersen van de koprol, of het zelfstandig halen van de borstwaartsom zijn ook prestaties en deze overwinningen worden genoteerd in de doelenboekjes.

Tevens zijn er diploma’s voor alle beweegniveaus. Diploma Turnen is het ideale alternatief voor een wedstrijd, omdat er geen oefeningen uit het hoofd hoeven te worden geleerd en het puur gaat om de toetsing van de ontwikkeling. Dit is een positieve stimulans om weer in de trainingen aan de slag te gaan met eventuele verbeterpunten!

De Doelenboekjes & Het Diploma Turnen bieden helderheid voor de train(st)ers, ouders & kinderen. Dat is niet alleen handig en wenselijk, maar ook erg leuk!