Kleuren Turn-Clinics

Aan de slag met een aantal Kleuren Turn-principes binnen je turnclub? Loop je vast met een aantal elementen, ook wegens weinig materiaal? Is het soms lastig om een circuitje vorm te geven en alle turn(st)ers efficiënt in beweging te houden?

Neem dan contact op voor meer informatie over een “Kleuren Turn-Clinic”.

  • Tips & Tricks vanuit het Kleuren Turnen
  • Methodische opbouw en uitbouw van Lesdoelen
  • Creatief omgaan met toestellen en beschikbare materialen
  • Vormgeven efficiënte lesstructuur

Recreatieve train(st)terSelectie train(st)erBestuurslidBetrokkene

Meer informatie wenselijk over:

Efficiënte lesstructurenSpecifieke elementen/LesdoelenInspiratie voor de lessenCreatief gebruik materialenCircuitjes vormgevenGerichte warming up