Wellicht heb je inmiddels een globaal beeld van het Kleuren Turnen en is je interesse gewekt, maar voorzie je te veel “gedoe”. Dat is goed in te denken en daarom handig om te weten dat er verschillende opties zijn om met het Kleuren Turnen in de club aan de slag te gaan!

Je kunt het systeem op verschillende manieren implementeren, zodat het goed aansluit op de waarden van de club en jullie manier van werken.

Binnen het Kleuren Turnen staat het niveau van bewegen centraal. Dat betekent een andere manier van bekijken waar het lid het beste op haar plekje zit. Namelijk niet vanzelfsprekend op basis van haar leeftijd, maar op basis van haar fysieke (& mentale) kwaliteiten. Uiteraard gaat de ontwikkeling van de fysieke aansturing ook gepaard met ouder worden, waardoor voor het merendeel van de leden geldt dat het niveau van bewegen en hun leeftijd nog steeds globaal op elkaar aansluit.

Daarom besluit de ene club dat er per lesuur 2 of 3 beweegniveaus worden aangeboden, zodat leeftijdsgenootjes (én vriendinnetjes) in dezelfde les blijven. Een andere club kiest ervoor om het systeem geleidelijk door te voeren, vooralsnog met een ongewijzigd rooster en gaan in de lessen aan de slag met de doelenboekjes & het Diploma Turnen. En weer een andere club kiest ervoor om het lesrooster van A tot Z om te gooien, zodat er per lesuur een beweegniveau wordt aangeboden. In hun ogen overzichtelijker en dus prettiger werken.

Deze afwegingen zijn afhankelijk van waar je als club waarde aan hecht, wat voor structuur je de leden wilt bieden en wat voor jullie een prettige manier van werken is. Dit gaat ook gepaard met beschikbaarheid van het trainersteam en de locaties.

Oftewel, er zijn verschillende “smaakjes” mogelijk om binnen een club op een fijne manier met het Kleuren Turnen te werken.

Door al meer vanuit het niveau van het lid te denken, en niet vanuit de leeftijd, ontstaan er tal van mogelijkheden om op een gestructureerde, heldere én inzichtelijke manier de ontwikkeling van ieder recreatief lid te stimuleren. En dat is waar het Kleuren Turnen om gaat!