Het Kleuren Turnen biedt een lesstructuur gebaseerd op Beweegniveaus. Ieder Beweegniveau heeft een eigen kleur. Binnen ieder Beweegniveau zijn er Lesdoelen voor kinderen. Deze Lesdoelen samen vormen de methodische leerlijn van het Kleuren Turnen.

De methodische leerlijn wordt gekenmerkt door een aantal principes:

  • In de lagere Beweegniveaus wordt een brede motorische ontwikkeling gestimuleerd.
  • Deze brede motorische basis biedt de fundering voor het opbouwen van turnelementen.
  • Het stimuleert een fysieke en technische scholing.
  • Het is gebaseerd op “soft turnen“, met veel dikke matten, trampolines en zachte situaties. Dit beperkt de fysieke belasting en biedt veilige lessituaties.
  • Veel Lesdoelen worden in een methodische situatie gevraagd, zodat de nadruk ligt op de technische uitvoering en niet op ingewikkelde aspecten, zoals een aanloop en een voorhup.
  • Het stimuleert impliciet leren. Voor kinderen is het meestal een complex proces om expliciete tips en aanwijzingen te verwerken en toe te passen. Door impliciete situaties wordt het aandachtspunt (bijvoorbeeld een grote stap en handen ver) al meegegeven. Doordat kinderen gewend raken aan deze manier van uitvoeren, wordt de beweging “geautomatiseerd” en dus vanzelfsprekend.
  • De methodische leerlijn vanuit het Kleuren Turnen benut de mogelijkheden van de gymzaal. Trampolines, banken, een muur, ringen en trapezes bieden tal van mogelijkheden en creatieve oplossingen.
  • De Beweegniveaus en Lesdoelen vormen een trappenstructuur. Middels deze tredes (stappen) wordt er gebouwd richting “de echte turntrucjes”, zoals een salto, flikflak of de overslag.

Alles met als doel:

De gym- & turnlessen efficient, gevarieerd, leerzaam en leuk inrichten!