Problematiek motorische onderontwikkelde kinderen

Het wordt steeds zichtbaarder, te zware, angstige, onhandige & onsportieve kinderen. De jeugd anno 2018 speelt minder buiten, krijgt minder gymlessen op school en belandt al snel achter een tablet en de televisie. Waar wij in bomen klommen, hinkelden, tikkertje speelden en touwtje sprongen op het schoolplein, is het spelenderwijs leren tegenwoordig niet langer vanzelfsprekend.

Zoals het AD eind december publiceerde: “Kwart kinderen motorisch onvoldoende”. De MQ-scan (test de bewegingsvaardigheid) toonde schokkende cijfers. Zoals oud-topjudoka Ruben Houkes stelt, “Dit is iets waar we ons zorgen over moeten maken”.

Ook tijdens de gym- & turnlessen is merkbaar dat kinderen veelal basisvaardigheden, zoals huppelen, hinkelen & touwtje springen, missen.

Dit vraagt om bewustzijn en initiatieven vanuit de overheid, scholen, opvang en sportclubs.

Het Kleuren Turnen biedt gymclubs de mogelijkheid om gericht in te spelen op deze problematiek. Het blijkt noodzakelijk om in de lessen aandacht te besteden aan basisvaardigheden die in het verleden vanzelfsprekend waren. Binnen het Beweegniveau Lila zijn er gerichte lesdoelen voor het stimuleren van de motorische ontwikkeling. Het klimmen & klauteren, balanceren, huppelen, hinkelen & touwtje springen zijn lesdoelen, waar op verschillende manieren naar toe kan worden gewerkt.

Door het stimuleren van de coördinatie, controle van het lichaam en behendigheid, neemt het plezier om te bewegen en het zelfvertrouwen toe.

Leer de kinderen beter bewegen en geef ze de juiste basis mee om door te kunnen groeien binnen de turnsport, of… Binnen welke sport dan ook!

Draag bewust bij aan het sportplezier voor de rest van hun leven!