Verschillende onderzoeken wijzen uit dat regelmatig touwtje springen bijdraagt aan het verbeteren van de 5 motorische basisvaardigheden: kracht, conditie, coördinatie, snelheid & beweeglijkheid. Deze basisvaardigheden bepalen het fysieke prestatievermogen en vormen dus de peilers om als sporter op te bouwen.

Uiteraard worden binnen verschillende sporten, verschillende basisvaardigheden geaccentueerd. Binnen de turn- & gymsport zijn deze 5 vaardigheden vrijwel even belangrijk en dat maakt de turn- & gymsport ook tot een basissport.

Touwtje springen hangt met name samen met de grove motorische coördinatie. Dat is het vermogen om armen, benen en torso gelijktijdig te coördineren, terwijl het gehele lichaam in beweging is. En dergelijke complexe bewegingen vragen om het behouden van balans en controle, het stabiliseren van het lichaamszwaartepunt.

Om deze reden is het interessant om het touwtje springen op te nemen in verschillende trainingsprogramma’s en deze vaardigheden te verbeteren.

Lees hier meer over de mogelijkheden en het belang van touwtje springen.

Het onderzoek legt ook uit waarom het belangrijk is om op jonge leeftijd gevarieerd te blijven bewegen en niet te vroeg te gaan specialiseren en specifieke basisvaardigheden te accentueren.

Dus turncoaches, gymjuffen & -meesters:

Regelmatig touwtje springen en gevarieerde, uitdagende lessen bieden, waarbij de mogelijkheden vanuit het steunen, rollen, duikelen, hangen, zwaaien, rennen, balanceren, lenigheid, klimmen, klauteren en springen worden benut om kinderen zoveel mogelijk verschillende basisvaardigheden mee te geven!