Tegenwoordig wordt het leven van Nederlandse kinderen steeds meer gekenmerkt door gemak en luxe. Tablets, mobieltjes en natuurlijk de televisie. Tevens staan gymlessen op school onder druk, wegens overheidsbezuinigingen. Het nadeel van deze ontwikkelingen is dat kinderen minder bewegen in hun dagelijkse leven, omdat zij meer zitten en minder buitenspelen.

Onderzoek toont aan dat steeds meer jonge kinderen minder goed motorisch & sociaal ontwikkeld zijn. In ernstigere gevallen leidt dit tot motorisch onderontwikkelde kinderen en/of overgewicht. Ze zijn zich niet bewust van hun lichaam, lopen achter op het gebied van flexibiliteit, spierontwikkeling en behendigheid. Deze kinderen zijn daarom onzeker over het proberen van bewegingen, waardoor zij ook niet snel een motorische inhaalslag zullen maken.

Gym op school, peuter- & kleutergym en turnlessen bieden jonge sporters veel ontwikkelingsmogelijkheden, zowel fysiek als mentaal. “Gymnastiek” biedt een basis voor een gezonde fysieke en geestelijke ontwikkeling. Vaardigheden die de balans, coördinatie en motoriek van kinderen versterken. Ook is het bewegen in groepsverband zeer waardevol. In een veilige, vertrouwde omgeving, wordt de sociale interactie met andere kinderen en in grotere groepen gestimuleerd. Turnen en gym dragen bij aan de sociale ontwikkeling en boosten het zelfvertrouwen van kinderen.

Gym- & turnlessen gaan om zo veel meer dan alleen het leren maken van een koprol; de lessen vormen de ideale basis, ook voor andere sporten.

Het Kleuren Turnen biedt lessen en beweegdoelen, waarin er met veel plezier wordt gewerkt aan de basisvaardigheden. In de laagste beweegniveaus gaat dit om beweegdoelen, zoals huppelen, dansen, rollen, duikelen, klimmen, vangen, gooien, vallen en weer opstaan. De kinderen worden zelfverzekerder, zelfstandiger en halen steeds meer voldoening uit de lessen.

Kleuren Turnen biedt train(st)ers, ouders & leden een heldere manier van monitoren en stimuleren van de bewegingsontwikkeling van het kind.

Van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. Het vormt een basis voor de toekomst.