Onlangs was er in het nieuws dat er in het onderwijs nieuwe klassenstructuren en les-vormen worden geïntroduceerd. Te grote klassen, te veel niveauverschil en te hoge werkdruk, resulteren in een gevoel van onbehagen bij leerkrachten. Om deze reden stappen een aantal basisscholen af van de traditionele groepen.

Door aan de slag te gaan in units op basis van leerniveau, in plaats van op leeftijd, krijgen de leerlingen uitleg op hun eigen niveau.

Linkje Nationale Onderwijsgids

Het is een vernieuwende vorm van onderwijs en dat geeft reden voor terughoudendheid en het plaatsen van vraagtekens.

Echter is het wenselijk om binnen het traditionele onderwijs hervormingen door te voeren, om de kwaliteit te waarborgen, maar ook om de motivatie bij leerlingen en leerkrachten op peil te houden.

Het werken op niveau, in plaats van op leeftijd, biedt overzicht, ruimte voor meer persoonlijke aandacht én de mogelijkheid om specifieker aan de slag te gaan met eigen leerdoelen en taken. Dat klinkt toch zeker interessant en positief!

De principes van deze nieuwe onderwijsvorm komen overeen met de visie van het Kleuren Turnen. Door niet langer in leeftijden te denken, maar te kijken naar het huidige beweegniveau, de fysieke kwaliteiten, mentale capaciteiten en aanleg voor de sport, kan de turnster zich ontwikkelen op voor haar het beste passende plekje. Dat stimuleert en motiveert, omdat turnsters niet langer op hun tenen hoeven te lopen of juist onvoldoende worden uitgedaagd.

De inhoud van de Beweegniveaus is in het Kleuren Turnen van A tot Z uitgewerkt. Dat houdt in: de gestelde lesdoelen, de methodische (tussen) stapjes, videomateriaal en lessituaties. Gekoppeld aan Tools voor in de lessen “De Doelenboekjes” en een positief Toetsingsconcept “Het Diploma Turnen”.

Op deze manier biedt het Kleuren Turnen gymnastiekverenigingen structuur, lesmethodes en handvatten voor hun recreatieve lessen.

Van beter leren bewegen, tot beter leren turnen.

En dat op ieder haar eigen (beweeg)niveau!