Stimuleer(t) de motorische ontwikkeling!

Problematiek motorische onderontwikkelde kinderen

Het wordt steeds zichtbaarder, te zware, angstige, onhandige & onsportieve kinderen. De jeugd anno 2018 speelt minder buiten, krijgt minder gymlessen op school en belandt al snel achter een tablet en de televisie. Waar wij in bomen klommen, hinkelden, tikkertje speelden en touwtje sprongen op het schoolplein, is het spelenderwijs leren tegenwoordig niet langer vanzelfsprekend.

Zoals het AD eind december publiceerde: “Kwart kinderen motorisch onvoldoende”. De MQ-scan (test de bewegingsvaardigheid) toonde schokkende cijfers. Zoals oud-topjudoka Ruben Houkes stelt, “Dit is iets waar we ons zorgen over moeten maken”.

Ook tijdens de gym- & turnlessen is merkbaar dat kinderen veelal basisvaardigheden, zoals huppelen, hinkelen & touwtje springen, missen.

Dit vraagt om bewustzijn en initiatieven vanuit de overheid, scholen, opvang en sportclubs.

Het Kleuren Turnen biedt gymclubs de mogelijkheid om gericht in te spelen op deze problematiek. Het blijkt noodzakelijk om in de lessen aandacht te besteden aan basisvaardigheden die in het verleden vanzelfsprekend waren. Binnen het Beweegniveau Lila zijn er gerichte lesdoelen voor het stimuleren van de motorische ontwikkeling. Het klimmen & klauteren, balanceren, huppelen, hinkelen & touwtje springen zijn lesdoelen, waar op verschillende manieren naar toe kan worden gewerkt.

Door het stimuleren van de coördinatie, controle van het lichaam en behendigheid, neemt het plezier om te bewegen en het zelfvertrouwen toe.

Leer de kinderen beter bewegen en geef ze de juiste basis mee om door te kunnen groeien binnen de turnsport, of… Binnen welke sport dan ook!

Draag bewust bij aan het sportplezier voor de rest van hun leven!

Kleuren Turnen @ Eminent Turnhal Westland

In samenwerking met Eminent Turnhal Westland wordt er een reeks van zes “Kleuren-Turn-Trainingen” geboden aan Westlandse turntalenten en hun train(st)ers.

Binnen de principes van het Kleuren Turnen wordt er gezamenlijk getraind en werken de turnsters en hun train(st)ers met de kenmerkende Kleuren Turn-aspecten, zoals het werken met lusjes voor lichaamslijnen, werken als “juffen & turnsters”, werken met nummertjes, uitbouwen van een circuitje, werken aan de lesdoelen en het benutten van aandachtspunten vanuit de warming up verderop in de training. Voor alle turnsters uitdagingen, stapjes & doelen, aansluitend op hun eigen (Beweeg)niveau.

De inhoud van deze reeks sluit aan op de kleur “roze”. De inhoud van dit Beweegniveau is gericht op talentontwikkeling en -stimulering, waarbij de basis wordt gelegd om een wedstrijdturnster te worden.

 

 

 

Het opbouwen van elementen

In de turnlessen is het wenselijk om niet te veel te hoeven vangen, niet te veel te hoeven verbouwen, voor alle turn(st)ers stapjes aan te kunnen bieden én de veiligheid te waarborgen.

Creëer daarom lessituaties die geschikt zijn om een element te kunnen opbouwen en het steeds een beetje moeilijker te maken. Dat werkt prettig voor de turn(st)ers, maar natuurlijk ook voor de train(st)ers!

Als je er een circuitje van maakt, kun je op verschillende manieren aan de slag en voor iedere turn(st)er op haar eigen niveau stapjes aanbieden. Als er turn(st)ers nog niet toe zijn aan de moeilijkere situaties, slaan ze die gewoon nog even over!

Hieronder vind je opbouw-situaties voor de arabier. Voor deze situaties heb je in dit voorbeeld alleen een of meerdere dikke matten nodig.

Start de les centraal met de aandachtspunten van “de handstand” en “train” bijvoorbeeld de buigstrek-actie van het standbeen. Deze aandachtspunten kunnen de turn(st)ers dan meenemen als ze zelfstandig met de situaties in het circuitje aan de slag gaan.

Veel Kleuren Turn-plezier!

 

 

 

Hoe begin jij het nieuwe seizoen?

Binnen de turnsport blijft het gebruikelijk dat train(st)ers de beschikbare tijd (en dat is soms erg weinig!) zo goed mogelijk proberen te benutten. Om veilige, leuke en toch uitdagende lessen te bieden, worden er continue keuzes gemaakt.

Zeker met het opstarten van de turnlessen aan het begin van het seizoen wordt er een basis gelegd voor de rest van het seizoen. Dit is enerzijds fysiek; weer aan de slag met sporten en fitter worden. Anderzijds wordt ook de les-cultuur en de werksfeer gecreëerd.

Voor leden die 1 uurtje per week komen, is het prettig om een duidelijke structuur te bieden en heldere verwachtingen te scheppen. Het bieden van die structuur en helderheid is natuurlijk ook afhankelijk van een aantal praktische aspecten, zoals de grootte van de groep, eventuele assistenten en het beweegniveau van de kinderen.

Er is niet per sé 1 sleutel tot succes.

Het gaat er om wat voor de (assistent-)trainers, de club en de kinderen het meest prettig werkt en tot het beste resultaat leidt. En om dat te bereiken, is het wenselijk om regelmatig te bekijken hoe de les (nog) efficiënter kan en vanuit welke “visie” jij wilt werken!

Tijdsplanning

Hoe verdeel jij de trainingstijd over opbouwen, de warming up, 4 toestellen en de afsluiting?

Uiteraard is de (tijds)planning ook afhankelijk van de grootte van de groep en bijvoorbeeld de beschikbaarheid van assistent-trainsters. Echter blijkt het vaak – hoe luxe de situatie ook is – een grote uitdaging om je les op te starten, 4 toestellen te doen en de les af te sluiten.

Misschien zijn er andere (tijds)planningen die goed aansluiten en tot meer rust en resultaten leiden?

Passend bij de club, de ruimte, toestellen en materiaalmogelijkheden en het aantal kinderen en hun (beweeg)niveau, zijn er misschien alternatieven te overwegen… Zoals…

 • De ene week 2 toestellen, de andere week 2 toestellen?
 • Werken in blokken van (3x) 20 minuten. Blok 1 centrale warming up, Blok 2 en Blok 3 toestel- en/of themaspecifieker!
 • Bij de lagere (beweeg)niveaus niet denken in toestellen, maar in situaties die aansluiten op steunen, hangen, rollen, duikelen, roteren?
 • De inhoud van de warming up koppelen aan een toestel en het treffen van (fysieke) voorbereidingen?
 • Werken in maandelijkse thema’s, waarbij bijvoorbeeld het thema “handstand” op verschillende toestellen, in verschillende situaties terug kan komen?
 • Een deel centraal lesgeven (bijvoorbeeld bij de warming up) en het andere deel van de les circuitjes opbouwen?
 • Opbouwen van circuitjes, waarbij accenten en/of kernfases in verschillende situaties overeen komen?
 • De ene helft van de les centraal aan de slag met verschillende beweegvormen, opdrachten en basis. De andere helft van de les in stroomvorm langs alle opgebouwde toestellen en onderdelen, waarbij verschillende elementen en accenten worden gevraagd. Maak er 1 groot circuitje van.

De rol van de warming up

Wat is voor jouw lessen de rol van de warming up?

Een gezamenlijke aftrap van de les is altijd fijn! Een moment om weer aan elkaar te wennen. En dat geldt evengoed voor de kinderen onderling.

Toch kan de warming up voor nog veel meer dienen, dan alleen “warm worden” en gezamenlijk de les starten.

Varieer bijvoorbeeld met:

 • Een hele korte warming up en zorg voor een “introductie” bij het toestel om daar de voorbereidingen te treffen voor de “echte les”.
 • Juist een uitgebreidere warming up, waarbij beweegaccenten worden gevraagd en voorbereidingen voor de toestellen worden getroffen. Denk hierbij aan lichaamsscholing en het vragen van bepaalde houdingen.
 • Een warming up in spelvorm, waarbij de kinderen samenwerken en elkaar beter leren kennen.
 • Een warming up in competitievorm, om te motiveren en het enthousiasme aan te wakkeren. Geef bijvoorbeeld punten aan de beste …, de mooiste …, de hoogste …, of als de opdrachten zijn gelukt.
 • Aan de slag met principes als conditie, het sterker maken van benen & enkels, vormspanning en verschillende krachtopdrachten. Turnen vraagt nu eenmaal om spierballen en lichaamscontrole.

Heb jij de balans gevonden tussen fysieke voorbereiding & het trainen van elementen?

Turn(st)ers gaan graag over de kop en vinden het leuk om “trucjes” te leren! Echter is het niet wenselijk om continue deze elementen te vangen en 1 op 1 bezig te zijn.

Hoe creëer jij de opbouw naar lastige elementen en hoe behoud je toch tegelijkertijd het overzicht?

 • Werken in een circuitje, waarbij het desbetreffende element centraal staat. Een van de stationnetjes, is het stationnetje waar gevangen wordt.
 • Zorg voor veilige methodische situaties, waarin de kinderen het elementen stap-voor-stap op een veilige manier kunnen uitbouwen.
 • Maak het geleidelijk steeds is moeilijker. Van de vloerlijn, naar de balkverbreder op de grond, naar de bank, naar de balkverbreder op een hogere balk, etc.

Het zou leuk zijn om te lezen hoe jij de les vormgeeft, wat je met de warming up doet en hoe je omgaat met veiligheid, vangen & overzicht houden!

Laat gerust een reactie achter!

Kleuren Turnen voor jongens!

Vanaf september zijn ook de beweegniveaus, lesdoelen, theoretische ondersteuning, methodische stapjes, én natuurlijk de Doelenboekjes & het Diploma Turnen voor jongens beschikbaar!

De lesdoelen & “beter-beweeg-stapjes” zijn gebaseerd op de leerlijnen en oefenstof van de KNGU Turnen Heren.

Ben je benieuwd wat het losse pakket kost? Of zie je mogelijkheden voor zowel de meisjes als de jongens bij jouw club en heb je interesse in een combinatiedeal?

» Informeer via info@kleurenturnen.nl naar de mogelijkheden.

Werken op (leer- en beweeg-) niveau

Onlangs was er in het nieuws dat er in het onderwijs nieuwe klassenstructuren en les-vormen worden geïntroduceerd. Te grote klassen, te veel niveauverschil en te hoge werkdruk, resulteren in een gevoel van onbehagen bij leerkrachten. Om deze reden stappen een aantal basisscholen af van de traditionele groepen.

Door aan de slag te gaan in units op basis van leerniveau, in plaats van op leeftijd, krijgen de leerlingen uitleg op hun eigen niveau.

Linkje Nationale Onderwijsgids

Het is een vernieuwende vorm van onderwijs en dat geeft reden voor terughoudendheid en het plaatsen van vraagtekens.

Echter is het wenselijk om binnen het traditionele onderwijs hervormingen door te voeren, om de kwaliteit te waarborgen, maar ook om de motivatie bij leerlingen en leerkrachten op peil te houden.

Het werken op niveau, in plaats van op leeftijd, biedt overzicht, ruimte voor meer persoonlijke aandacht én de mogelijkheid om specifieker aan de slag te gaan met eigen leerdoelen en taken. Dat klinkt toch zeker interessant en positief!

De principes van deze nieuwe onderwijsvorm komen overeen met de visie van het Kleuren Turnen. Door niet langer in leeftijden te denken, maar te kijken naar het huidige beweegniveau, de fysieke kwaliteiten, mentale capaciteiten en aanleg voor de sport, kan de turnster zich ontwikkelen op voor haar het beste passende plekje. Dat stimuleert en motiveert, omdat turnsters niet langer op hun tenen hoeven te lopen of juist onvoldoende worden uitgedaagd.

De inhoud van de Beweegniveaus is in het Kleuren Turnen van A tot Z uitgewerkt. Dat houdt in: de gestelde lesdoelen, de methodische (tussen) stapjes, videomateriaal en lessituaties. Gekoppeld aan Tools voor in de lessen “De Doelenboekjes” en een positief Toetsingsconcept “Het Diploma Turnen”.

Op deze manier biedt het Kleuren Turnen gymnastiekverenigingen structuur, lesmethodes en handvatten voor hun recreatieve lessen.

Van beter leren bewegen, tot beter leren turnen.

En dat op ieder haar eigen (beweeg)niveau!

 

 

 

 

Een stukje methodische begeleiding

Vrijwel iedere vereniging kampt met de problematiek van een tekort aan trainers & trainsters. Met het voorbereiden van lessen, vergaderingen trainersteam, bijscholingen, wedstrijden, clubactiviteiten, etc, gaat er veel tijd in zitten. Turnen is leuk en het lesgeven ook, maar vaak alleen weggelegd voor de echte “turn-gekken”.

Voor een vereniging is het wenselijk om uitstromende leden te binden aan de club als nieuwe train(st)ers. Hartstikke leuk, zo’n nieuwe generatie train(st)ers, maar zij moeten ook begeleid en opgeleid worden. En dat is best lastig…

Het Kleuren Turnen biedt een stukje methodische opleiding. Theorie wordt gecombineerd met videobeelden. Deze videobeelden geven aandachtspunten en kernfases van elementen, maar dienen ook ter inspiratie om verschillende lessen te geven. Daarnaast is het natuurlijk prettig om als trainersteam met dezelfde handvatten te werken, zodat er een (globale) leerlijn in de club ontstaat.

Het Beweegniveau-document bevat alle informatie. Via linkjes kun je doorklikken naar de videobeelden.

In dit document vind je:

 • De lesdoelen per beweegniveau (per kleur).
 • Theorie van belangrijke elementen & hun kernfases (gebaseerd op “De Bouwstenen” van J. Hoeboer & M. Bosman).
 • Situaties om met motorische vaardigheden aan de slag te gaan.
 • Situaties om met de lesdoelen aan de slag te gaan.
 • Kleuren-Turn-Filmpjes om een les te geven en circuitjes op te bouwen.

Stuur voor meer informatie een mailtje aan info@kleurenturnen.nl

Past het Kleuren Turnen bij jullie club?

Wellicht heb je inmiddels een globaal beeld van het Kleuren Turnen en is je interesse gewekt, maar voorzie je te veel “gedoe”. Dat is goed in te denken en daarom handig om te weten dat er verschillende opties zijn om met het Kleuren Turnen in de club aan de slag te gaan!

Je kunt het systeem op verschillende manieren implementeren, zodat het goed aansluit op de waarden van de club en jullie manier van werken.

Binnen het Kleuren Turnen staat het niveau van bewegen centraal. Dat betekent een andere manier van bekijken waar het lid het beste op haar plekje zit. Namelijk niet vanzelfsprekend op basis van haar leeftijd, maar op basis van haar fysieke (& mentale) kwaliteiten. Uiteraard gaat de ontwikkeling van de fysieke aansturing ook gepaard met ouder worden, waardoor voor het merendeel van de leden geldt dat het niveau van bewegen en hun leeftijd nog steeds globaal op elkaar aansluit.

Daarom besluit de ene club dat er per lesuur 2 of 3 beweegniveaus worden aangeboden, zodat leeftijdsgenootjes (én vriendinnetjes) in dezelfde les blijven. Een andere club kiest ervoor om het systeem geleidelijk door te voeren, vooralsnog met een ongewijzigd rooster en gaan in de lessen aan de slag met de doelenboekjes & het Diploma Turnen. En weer een andere club kiest ervoor om het lesrooster van A tot Z om te gooien, zodat er per lesuur een beweegniveau wordt aangeboden. In hun ogen overzichtelijker en dus prettiger werken.

Deze afwegingen zijn afhankelijk van waar je als club waarde aan hecht, wat voor structuur je de leden wilt bieden en wat voor jullie een prettige manier van werken is. Dit gaat ook gepaard met beschikbaarheid van het trainersteam en de locaties.

Oftewel, er zijn verschillende “smaakjes” mogelijk om binnen een club op een fijne manier met het Kleuren Turnen te werken.

Door al meer vanuit het niveau van het lid te denken, en niet vanuit de leeftijd, ontstaan er tal van mogelijkheden om op een gestructureerde, heldere én inzichtelijke manier de ontwikkeling van ieder recreatief lid te stimuleren. En dat is waar het Kleuren Turnen om gaat!

Kleuren Turnen: een Lesstructuur, Tools & Toetsingsconcept

Wellicht heb je een filmpje voorbij zien komen op YouTube, ben je getagd op Facebook of ben je toevallig op de website gestuit. Best leuk die filmpjes en achtergrondinformatie over bijvoorbeeld Diploma Turnen, maar… Wat is dat Kleuren Turnen nu eigenlijk?

Kleuren Turnen bestaat uit drie aspecten. Het eerste is een Lesstructuur voor de recreatieve tak van de vereniging. Deze lesstructuur is gebaseerd op de kleuren van de regenboog en verdeeld de leden niet op basis van leeftijd, maar op basis van hun fysieke en mentale vaardigheden.

Inderdaad, net als bij bijvoorbeeld voetbal of judo!

Iedere kleur van de Regenboog is gekoppeld aan een Beweegniveau, dit biedt helderheid, structuur en handvatten voor het trainersteam.

Het tweede aspect bestaat uit de inhoud van de Beweegniveaus (de lesdoelen, aanvullende informatie & bijbehorende video’s) en de Doelenboekjes om met deze lesdoelen in de trainingen gericht aan de slag te gaan.

Als derde is er een nieuw toetsingsconcept ontwikkeld, namelijk het Diploma Turnen. Passend bij ieder Beweegniveau zijn er Diploma’s ontwikkeld om (bijvoorbeeld) 2 keer in een turnseizoen de lesdoelen te toetsen tijdens een “Diploma Turndag”. Niet op basis van wedstrijdoefeningen en aftrekken, maar op basis van een inzichtelijke beoordeling per lesdoel.

Op de diploma’s noteren juryleden per lesdoel of de turnster het lesdoel nog niet beheerst, of met hulp kan, of zelfstandig kan, of zelfstandig en goed kan of zelfs zelfstandig, goed én mooi kan. Dit biedt inzicht het trainersteam, de ouders en natuurlijk de leden inzicht in hun ontwikkeling.

Tevens mag iedereen naar voren komen om haar Diploma en een medaille in ontvangst te nemen. Dat versterkt de succesbeleving van iedere deelneemster!

Deze 3 facetten van het Kleuren Turnen dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van de recreatie-afdeling. Het biedt alle leden een heldere en positieve stimulans van hun ontwikkeling.

Ieder op haar eigen (Beweeg)niveau!

Is je interesse gewekt en zie je ook voordelen voor jouw vereniging, trainersteam en natuurlijk de leden? Neem dan contact op met info@kleurenturnen.nl voor meer informatie over het “Kleuren Turnen Tools-Pakket”!